TIN MỚI
Trang chủ / Cách phân biệt cà chua thường và cà chua biến đổi gene / Cà chua bình thường (bên phải) có phần lõi nhiều và không đỏ đều như cà chua biến đổi gene (bên trái).

Cà chua bình thường (bên phải) có phần lõi nhiều và không đỏ đều như cà chua biến đổi gene (bên trái).

Xem thêm:

CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

Hiệp hội CropLife Quốc tế hoan nghênh Tuyên bố Quốc tế Chung về Ứng dụng Công nghệ Sinh học Chính xác (Precision Biotechnology) trong Nông nghiệp, hiện đang được ủng hộ bởi 14 quốc gia và tổ chức quốc tế.