TIN MỚI
Trang chủ / Loài rêu cổ đại đã chuẩn bị cơ sở để loài người xuất hiện / Nếu không có sự tiến hóa của loài rêu thô sơ thì có lẽ hiện nay cũng chẳng có con người.

Nếu không có sự tiến hóa của loài rêu thô sơ thì có lẽ hiện nay cũng chẳng có con người.

Xem thêm:

CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

Hiệp hội CropLife Quốc tế hoan nghênh Tuyên bố Quốc tế Chung về Ứng dụng Công nghệ Sinh học Chính xác (Precision Biotechnology) trong Nông nghiệp, hiện đang được ủng hộ bởi 14 quốc gia và tổ chức quốc tế.