TIN MỚI
Trang chủ / Tìm hiểu ngay hiện tượng lạ chỉ xuất hiện ở 1 vài loại quả / moi-ngay-nhung-ban-se-choang-khi-biet-hinh-dang-cua-cac-loai-hat-qua-nay-truoc-khi-thu-hoach

moi-ngay-nhung-ban-se-choang-khi-biet-hinh-dang-cua-cac-loai-hat-qua-nay-truoc-khi-thu-hoach

Xem thêm:

CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

CropLife đánh giá cao sự ủng hộ của các chính phủ cho Tuyên bố quốc tế về Ứng dụng CNSH chính xác trong Nông nghiệp

Hiệp hội CropLife Quốc tế hoan nghênh Tuyên bố Quốc tế Chung về Ứng dụng Công nghệ Sinh học Chính xác (Precision Biotechnology) trong Nông nghiệp, hiện đang được ủng hộ bởi 14 quốc gia và tổ chức quốc tế.